Dites per passar l’estiu!

qui es ven la femada es ven l’anyada,
qui adoba amb fems adoba tot temps
i qui adoba amb fems de palla tot l’any hi treballa

Anuncis

OTRO MUNDO ES POSIBLE !

NOMÉS QUAN
L'ÚLTIM ARBRE ESTIGUI MORT,
L'ÚLTIM RIU ENVERINAT
I L'ÚLTIM PEIX ATRAPAT,
T'ADONARÀS QUE
NO POTS MENJAR DINERS.

OTRO MUNDO ES PLANTABLE !